A particularly difficult one?…

A question asked by a reader from a political analyst:

ـ در گزارشهائی از ايران گفته شده است که در تظاهرات خيابانی در کنار «مرگ بر ديکتاتور» شعارهای ديگری نظير «انتخابات آزاد»، «رفراندوم»، «دولت به رأی ملت» و… سرداده شده‌اند. از سوی ديگر در حالی که سران جنبش سبز در ايران خواست انتخابات آزاد را طرح می‌کنند، برخی وابستگانشان در خارج از رفراندوم سخن می‌گويند. در برخی از نوشته‌ها و تحليل‌ها ـ گاه از سوی يک نويسنده! ـ همه اين شعارها با هم و همراه هم تأئيد می‌شوند. بدون آن که در نظر گرفته شود، هر يک از اين شعارها پيش‌شرط‌ها، الزامات و پيامدهای خاص خود را دارند. و شما، به نظر می‌رسد، هيچ يک از اين شعارها را مناسب لحظه سياسی کنونی ندانسته و بر ضرورت تکيه بر نابسامانی وضع مردم و حمله به سياست‌های رژيم در زمينه‌های اقتصادی تأکيد می کنيد، آن هم به منظور بسيج همه «مردمی که از وجود اين رژيم آسيب می بينند» اين تصوير ظاهراً آشفته را چگونه در ذهن خود منظم کنيم؟

Given the above question, we can infer that the person asking it

a- believes that the green movement has certainly advanced to a stage that requires more than street demonstrations and chanting slogans.

b- is also substantiating a chaotic condition of the green movement that may be in part due to its key players’ inconsistency of actions.

c- appreciates, but is not sold on the current state of efforts and slogans that the green movement is subscribing to, particularly in countering the regime’s economic policies.

d- is an emphatic advocate of mobilizing all who suffer at the hands of this regime, against it.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Two more sites for learning Farsi

I just recieved an email that let me know about these sites:

آموزش زبان فارسی درس به درس و بصورت مالتی مدیا:

www.persian-language.org/learning/amouzeh.asp

آموزش زبان فارسی به صورت درس به درس و از طریق آشنایی با جملات و عبارات رایج:

www.easypersian.com/farsi/persian_lessons_archive_1.htm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sarbaaz e Irani!

A good friend of mine was looking for the lyrics to the Rap Song “Sarbaaz E Irani” by Deev.

Deev also did dastaa baalaa and had a website, deev.org, which is no longer active.

I went and looked around, but couldn’t find no lyrics :(

So I sat down and transcribed it. But since i did the work, I thought to myself, why not share it with all?…

Would you be nice enough now to translate it. I will add the translation to this, right here.

So here it is. Sarbaaz e Irani mp3, and lyrics:


این یکی مال هیجده تیره،
مال همه آزادی خواهان ایرانی.
مال همه دانشجو ها…
مال همه شما ها
آها..
همیشه، شروع طوفان
با یه باد و
آغاز سیل خروشان
قطره ای آبه
بزار بهتر بگم بهتون، با زبون ساده
که این آغاز من فقط
یه فریاد از
میون شصت میلیون فریاد دیگه
جاری شدۀ حنجرۀ افراد دیگه
که مثل من یه سرباز ایرانیین و
از وضع کشورشون ناراضیین
از اینکه
بعد از دوازده قرن تلاش،
هنوز زیر سلطه خلفای تازییند.
ملت عاصیین از دولتشون
چون سرسپرده تر از شاههای قاجاریین به انگلیس
ولی چاره چیست؟
جز براندازی دیگه راهی نیست
این درس بد تاریخی است
جای روشنایی بعد از تاریکی است
ای!
سرباز ایرانی
تو هر زمانی بپا خیزی
شروع میشه روز رهایی.
ولی تا وقتی تنها نشستی
ادامه داره ظلمت شب و سیاهی
تصمیم با توست، انتخاب توست
آزادی رو باید شخصا بخواهی
سرباز ایرانی…
سرباز ایرانی…
اینو که میشنوی صدای نسل جوانه
که خواستار حق آزادی بیان و
واسه رهایی هرکسی که
برای بیان اندیشه اش
تو زندانه.
مبارزه مون هم
ادامه داره
تا شیر و خورشید توی پرچممون بتابه
به سلطنت هم ربطی نداره
چون نشان تاریخ این خاک و آبه
شیر و خورشید نوعی سلاحه و
ترسشون هم بر همین گواهه که
از یه پرچم میترسن
از یک پارچه شدنمون
دارن مثل بید میلرزن
غفلت نکنید یه لحظه هم.
وقتشه.
ایمان بیارین به یه مذهب
اون هم، میهن پرستیه،
آیین رسمی سربازای ایرانی الاصیله
سرباز ایرانی
تو هر زمانی بپا خیزی
شروع میشه روز رهایی.
ولی تا وقتی تنها نشستی
ادامه داره ظلمت شب و سیاهی
تصمیم با توست، انتخاب توست
آزادی رو باید شخصا بخواهی
سرباز ایرانی…
سرباز ایرانی…
هم میهن، مشکلاتمون چاره داره و
امید پیروزی تنها راهه
بزار در مورد این امید بگم
که به چشم دشمنامون مثل خاره
اگه اعتیاد داری بزار کنار
کینه زیاد داری، اونم بزار کنار
و با کمک امید و عشق و همدیگه
میهنمونو میسازیم دوباره
ولی این کاریه که آسون نیست
بهار آزادی قبل از زمستون نیست
و تلاش و کوشش این کار
به پای ما سربازای ایرونیست
وقتشه، دیگه از خودمون نپرسیم که
این کشور واسمون چی کرده و
جاش، واسه یه بار هم شده
ببینیم که ما برای میهنمون چی کردیم
آخه چون این کشور به پامون حق داره…
دیگه ناشکری هم، خداییش حد داره!
چه خوبه از میون هر صد قدم شخصی
آدم یه گام هم واسه خاکش برداره
سرباز ایرانی
تو هر زمانی بپا خیزی
شروع میشه روز رهایی.
ولی تا وقتی تنها نشستی
ادامه داره ظلمت شب و سیاهی
تصمیم با توست، انتخاب توست
آزادی رو باید شخصا بخواهی
سرباز ایرانی…
سرباز ایرانی…

Download the song here:

ihelpupay.com/audio/deev_sarbaaze_irani.mp3

Posted in Uncategorized | 1 Comment

PFV 111, Viva Viagra!!!…

PFV 111.

You may listen to it or download it by clicking on, or by right clicking and choosing “Save As…” on this link:

ihelpupay.com/audio/pfv111.mp3

Answer key and translations are available upon request by sending an email to:

frkbaha@aol.com

یکی از جدیدترین خبر هایی را که اخیرا در اینترنت میتوان پیدا کرد در بارۀ یکی دیگر از فواید قرص وایاگرا است که تابحال ناشناخته بوده است1. بر طبق گزارشات، فایدۀ جدید کشف شدۀ وایاگرا این است که توانسته مورد استفاده در عملیات اطلاعاتی قرار بگیرد2.
با جستجویی در اینترنت در آن باره خبر هایی میشود خواند حاکی از اینکه ماموران اطلاعاتی آمریکا در یکی از مناطق روستایی جنوب افغانستان از قرص های وایاگرا به عنوان یک ابزار تطمیعی استفاده کرده اند و با آن توانسته اند همکاری یکی از فرمانده های محلی افغانی را به دست بیاورند3. این فرمانده که شصت ساله است چهار همسر نسبتا جوانی دارد و قبلا حاضر به همکاری با ماموران اطلاعاتی نبود4. بالاخره تصمیم گرفته شد که با دادن قرص های وایاگرا به او سعی در جلب رضایت او برای همکاری شود. پس، روزی چهار تا از آن قرص های آبی رنگ را به او داده چگونگی استفاده از آنان را به او توضیح میدهند و بعد اورا به حال خود رها کرده و محل را ترک میکنند.
چهار روز بعد که به محل برای دیدار با او برمیگردند او را خوشحال و خندان و آماده به همکاری کامل می یابند5. به نظر من این خیلی راه و روش جالبی است در استفاده از علم و صنعت شیمی در خدمت صنعت اطلاعات6.

1- What is one of the latest news on the internet about?
2- What have the recent reports revealed?
3- What may have the US intelligence agents succeeded in accomplishing, according to some news on the internet?
4- What background information is offered about the person who is the main subject of the report?
5- Describe the man’s demeanor as reported, upon revisit:
6- What conclusion has the narrator arrived at?

Find the corresponding words for definitions bellow from within the text:

agent…..another……baiting-alluring(adj)……benefit…..benefits……blue…..chemistry……
complete……decision……discovery……explanation……getting-attracting……happy……
indicating that……industry……intelligence(adj)……intelligence(noun)……leaving departure…….local……
location……manner-how……method……newest……operations……pill……ready-willing……recently……
relatively……science……search……service……smiling……south……till now……to acquire……
to leave one be……tool device……try-effort……unknown……use……village……visit……
wife-spouse…..willingness……young……

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PFV 110, NO-GA! on the YOGA!!

I’m on a roll guys!
Here’s another one in less than two weeks.
My PF Vitamins have been such a smashing success with you Perlings that I am compelled to produce nothing else but those in my site for a while.
This one is about YOGA and and some Muslims not wanting to bend the rules to permit it. No pun intended! ;)
It came from shia-online.ir

You may listen to it or download it by clicking on, or by right clicking and choosing “Save As…” on this link:

ihelpupay.com/audio/pfv110.mp3

Answer key and translations are available upon request by sending an email to:

frkbaha@aol.com

روز شنبه ارشدترين سازمان مذهبي در مالزی اعلام كرد كه يوگا برای مسلمانان ممنوع است(1) و ادامه داد كه اين ورزش جسمانی هندی همراه با آموزه‌هايي از هندوئيسم است كه مي‌تواند براي اسلام خطرناك باشد. (2)
شوراي ملی فتوا كه وظيفه قانونمند كردن چگونگی عمل مسلمانان به اعتقاداتشان را دارد(3)، در فتوايی كه منتشر كرده، اعلام نمود كه يوگا، تنها شامل تمرين‌های بدنی نبوده و عناصر مذهبی روحانی هندو نيز همراه با ذكر و عبادت از اجزای آن به شمار میروند. (4)
«عبدالشكر حسين» رئيس شوراي ملی فتوا به خبرنگاران گفت: بسياری از مسلمانان كه اين ورزش را می‌كنند، نمي‌دانند كه هدف نهايی آن، يكی شدن با خدای يك مذهب ديگر است. (5)
وی گفت: «ما بر اين باوريم كه يوگا، ريشه در هندوئيسم دارد؛ مجموعه‌اي از تمرينات جسماني و عناصر مذهبی مانند ذكر و عبادت با هدف رسيدن به آرامش درونی و سرانجام يكي شدن با خداست. (6) اين جريان برای ما قابل قبول نيست، چراكه اين كار مي‌تواند باعث نابودی ايمان يك فرد مسلمان شود.» (7)
از نظر حقوقي، فتاوای اين شورا براي مردم كشور 27 ميليون مردم مالزی كه دو سوم آن مسلمان هستند تا هنگامي كه وارد قانون نشود، الزام‌آور نيست. (8)
«آسوشيتدپرس» صدور اين فتوا را نشانه‌ای از تقويت محافظه‌كاری در مالزی به عنوان كشوری خواند كه حدود 25 درصد مردم آن اصليت چينی و 8 درصد اصليت هندی دارند. (9)
فتوای ممنوعيت يوگا در پی بيان مطالبی از سوی يك دانشجوی مسلمان در ماه گذشته و در سميناری اسلامی صادر شده كه در آن سمينار اين ورزش را غيراسلامي خوانده و خواستار اقدام شورای فتوا شده بود. (10)
گفتنی است، هم‌اكنون آماری از شمار مسلمانانی كه به ورزش يوگا مشغولند، در دست نيست؛ اما در بيشتر كلاس‌های آن میتوان شركت‌كنندگان مسلمان را هم ديد. (11)

1- What happened on Saturday?
2- What explanation was given about the “Hindu Physical Exercise?”
3- Who has what duty?
4- What else besides physical exercise is Yoga alleged to include?
5- What about “most Muslims?”
6- What is Yoga a “set” of, and what is it eventually supposed to accomplish?
7- What can Yoga cause to eventually happen to a “Muslim individual?”
8- Explain the legality aspect of the council’s edicts:
9- How does the “Associated Press” view the edict?
10- What set the whole thing in motion?
11- What is worthy of mention?

Find the corresponding words for definitions bellow from within the text:

Acceptable —-
Action —–
After —–
Along with —–
At the present —–
Belief —–
Binding —–
Busy or occupied —–
By —–
Cause —–
Conforming with law —–
Conservatism —–
Council —–
Destruction —–
Duty —–
Elements —–
Faith —–
Final —–
Including —–
Issuance ——
Legal —–
Only —–
Origin/ality —–
Parts —–
Physical —–
Physical2 —–
Prohibited —–
Recitation of prayers —–
Religious —–
Root —-
Saturday —–
Sayings —–
Set —-
Spiritual —–
Strengthening —–
Statistics —
Teachings —–
The most senior —–
Tranquility —–
Worship —–

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PFV 109

Here is a new one in the usual old format. It is a short text from IRNA.

You may listen to it or download it by clicking on, or by right clicking and choosing “Save As…” on this link:

ihelpupay.com/audio/pfv109.mp3

Answer key and translations are available upon request by sending an email to:

frkbaha@aol.com

عکس منحصر بفرد از احمدي نژاد غرفه ايرنا را پربيننده ترين غرفه کرد (1) (2)
عکسي منحصر بفرد از رييس جمهوري بر روي مانيتور بزرگ غرفه ايرنا در نمايشگاه تخصصي حراست، همه بازديدکنندگان را بشدت جذب خود کرد و باعث شد غرفه ايرنا پربيننده ترين غرفه نمايشگاه شود. (3)
به گزارش روز يکشنبه خبرنگار سياسي ايرنا مستقر در اين نمايشگاه، در اين عکس سياه و سفيد که مربوط به سال 1361 است، دکتر “محمود احمدي نژاد” در سن 26 سالگي با چهره اي کاملا جوان و مثل هميشه خندان وشاداب به همراه تني چند از مسئولان وقت استان آذربايجان شرقي ديده مي شود. (4)
احمدي نژاد 26 ساله در اين عکس مسئوليت فرمانداري شهرستان خوي را به عهده دارد. (5)
اين عکس که مخاطبان زيادي را هم در جشنواره مطبوعات به خود جلب کرده است، صبح امروز مورد بازديد شخص رييس جمهوري قرار گرفت.(6)
احمدي نژاد که با مشاهده اين عکس خاطرات تلاش هاي دوران جواني در 26 سال قبل برايش زنده شد، روي آن را به عنوان عکس منحصر بفرد امضا کرد.(7)

(1) What relating to Ahmadinejad is referred to, and what adjective is used for it?
(2) Where was it? How did it affect the place?
(3) What happened to “all the visitors?”
(4) What is seen in the photograph?
(5) What do we know about the 26 year old Ahmadinejad?
(6) What occasion are we talking about?
(7) What effect did seeing the photograph have on Ahmadinejad? What did he do afterwards?

Find the corresponding words for definitions bellow from within the text:

Addressee —–
Alive ——
Atract1 ——
Attract2 ——-
Completely ——-
Effort —–
exhibit ——
Exhibition booth or stand ——-
Face —-
Festival —–
Fresh or lively ——
In or “located in” ——-
Memories ——
Most watched or visited ——-
Observing ——
Period of time —–
Picture ——
Press/ Periodicals ——
Security or protection ——
Signature ——-
Smiling ——
Specialized ——
Unique ——
Visit ——
visitors ——

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Take the test

I moved it here

Posted in Uncategorized | Leave a comment

It’s been a while…

Yes it has…
I’ve been busy folks. Busy with my career and other stuff!
There haven’t been any new productions, ’cause I just haven’t had the time.
But I do monitor the site now and then and I see that people have been using the material that is already available.
And that’s good…
However, a great linguist just gave heads up on a cool site and this is what Sarah wrote:

Hello Hello everyone. I wanted to tell you about a site. It is www.wordchamp.com . It is a site that I really like.

You must make a log on for yourself. Just to go the site and where the logon box is located there is a register icon.

There are 2 neat things that you can do on the site.

The first is create flash cards. When you post these cards, you can assess them from any computer that you are on (unlike RapitRote, where they are only on the computer that you put them on.) When you add a list, anyone can view them. You can create any list that you like or work off the lists of others. Any time that a list is created by anyone, it posts it in your folder as well is in the mass Farsi one. To view lists that others have made just click on “Flash Cards” in the blue bar at the top of the screen. You’ll find one that says PFV 78….Familiar to anyone ;) . You can play around with how the flash cards are shown to you i.e. Farsi-English/English-Farsi.

The other really neat function is also located in the blue bar and that is “web reader” When you click on this it allows you to put in a website. Any one you want, like BBC Persian. When the site opens, you’ll see a word camp box pop-up at the top of your screen. As you scroll down the box will always remain at the top of the screen that you’re viewing so you can see it. As you are, reading and you come to a word that you do not know just move your mouse over that word. Word champ will search its d-base and see if it has a saved definition of the word. If it does not, then it will prompt you to add a user translation. If you know it, or look it up in say Farsidic.com and add it. When you view a meaning, it will tell you if it is a translation that someone else has added. (Keep in mind that words can have VERY different meanings in context, so when you look a word up the meaning that you see might be a true meaning of the word, just not the one that you’re looking for). Once you see the meaning and you think that is a word that you would like to study as a flash card in word champ just click on it. You’ll see it pop up in the dialog box on the right side of the word champ box. If you want to pick a specific, English translation then click on the English word and not the Farsi part. When are done just click save and name your new list. The list will be added to your Vocab folder on your homepage. To get back to your homepage from the web reader function there is a home button the left side, just click that.

If you want to print off the words from a list of flash cards, just open the list. Look on the left side of the screen; I believe it is towards the top. There is a “print” button, click that and it will put the words into a nice print-friendly format.

Just wanted to pass along another tool. Thanks

Sarah

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Add PFV107 to da list!…

I see you guys knockin’ ‘em out, soon as I post them (… yea, right…)

So here is PFV107. (got answer key too!) it’s easier than 106…a lot easier!!

Go to the PF Vitamin House and get it in reading.

Don’t forget, I’ve also put a link for the PFV’s on the side bar on the right hand side of the page.

I yet got to record audio for 106, and now 107…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Say Hello to PFV106

Well, PFV106 is here.

It kinda’ breaks the boundaries of “Vitamin,” and goes into the torturous realm of an IV!…

Have at it.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

For those interested, I got the answer key too. email me, if you want it:

frkbaha@aol.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment